Te vaak wordt men teleurgesteld, omdat de planten niet groeien zoals op dat mooie plaatje, de struiken elkaar verdringen en daardoor niet goed tot hun recht komen, er ziekten optreden of omdat men achteraf moet zeggen, dat het terras niet op de ideale plaats ligt en de ingang of het parkeerterrein niet optimaal bereikbaar zijn.

Behalve door een goed doordacht ontwerp, kunnen veel problemen voorkomen worden door een vakkundige aanleg. En daarnaast leidt het juiste onderhoud van de tuin of het bedrijfsterrein tot een blijvend goed resultaat.

U kunt bij Poelmans-van Iersel terecht voor:

  • verzorging van het ontwerp van een (her-)inrichtingsplan en het beplantingsplan van uw tuin of bedrijfsterrein.
  • verzorging van het ontwerp en de inrichting van uw boerenerf. Een natuurvriendelijke en groene inrichting van uw boerenerf zorgt voor een betere maatschappelijke acceptatie van uw bedrijfsactiviteiten.
  • verzorging van de aanleg van uw bedrijfsterrein of tuin. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van vakbekwame hoveniers en de inzet van gespecialiseerde vaklui/bedrijven.
  • verzorging van het onderhoud van uw bedrijfsterrein of tuin. Dit kan betekenen de jaarlijkse voor- en najaarsbeurten, incidentele snoei- of onderhoudswerkzaamheden of het reguliere onderhoud het hele jaar door.