Bij de aanleg van tuinen en bedrijfsterreinen hoort vaak ook het afbreken van een bestaande situatie. Dus er wordt aan de hand van de bij behorende tekeningen, plaats gemaakt voor de nieuwe inrichting van uw terrein.

Het gaat hier bijvoorbeeld om bomen en heesters die niet gehandhaafd kunnen blijven, of juist wel. Bestrating die verlegd of vervangen moet worden enz. Daarna kan men beginnen met het uitzetten van de nieuwe situatie. De structuur van een tuin wordt vaak gevormd door bomen en hagen. Het gebruik van een tuin komt duidelijk naar voren in terrassen en paden. Daarna komen de verschillende functies, zoals een speelgazon, een bloemborder, een vijver of een kruidentuin aan de orde.

Een ander onderdeel van de aanleg is het bemesten en bewerken van de nieuw aan te leggen borders. Daarna volgt het planten van de verschillende bomen, heesters, vaste planten etc.