Bomen en wet

Als u aanpassingen van uw tuin in de buurt van de tuingrens overweegt, kunt u dit het beste in samenwerking met uw buurman/vrouw doen. Dit voorkomt ruzie en zo kan men het delen van bijvoorbeeld de kosten van eventuele grensafscheidingen al in een vroeg stadium bespreken. Mocht overleg niet mogelijk zijn, dan zijn er enkele stelregels waar men zich aan dient te houden:

  • er mogen geen bomen geplant worden, op minder dan 2 meter van de grens
  • er mogen geen heesters of heggen geplant worden, op minder dan 0,5 meter van de grens
  • de buren kunnen geen bezwaar hebben tegen bomen, heesters of heggen die niet boven de afscheiding (een ondoorzichtige afsluiting) uitsteken
  • als er last ontstaat door overhangende takken van struiken/bomen van de buren, moet men de buurman/vrouw waarschuwen en de kans geven om deze takken te verwijderen. Als men dit dan nog nalaat mag men ze zelf verwijderen, het snoeihout wordt dan ook uw eigendom
  • als er last ontstaat door doorschietende wortels in uw erf, mag men deze weghakken
  • vruchten die van de boom van uw buren op uw erf vallen, zijn van u. U hebt echter geen plukrecht.

Een ander veelvoorkomend probleem, is het kappen van ongewenste bomen, in uw eigen tuin. De voorwaarden waar men aan moet voldoen, om een boom te mogen kappen, zijn per gemeente verschillend. In veel gevallen is een kapvergunning verplicht. Dus informeer eerst bij uw gemeente, wat de mogelijkheden zijn.