Het begrip onderhoud omvat vele aspecten. We moeten hier denken aan voor- en najaars-snoeibeurten. Dit snoeien gebeurt vooral om de diverse beplanting in de tuin te verjongen. Verder vindt er vormsnoei plaats.

En bij plaatsgebrek wordt er naar een acceptabele oplossing gezocht. Tijdens deze uitgebreide onderhoudsbeurten wordt er vaak ook gekeken naar de standplaats van de beplanting. En indien nodig wordt er door verplanting naar een beter resultaat gezocht. Daarnaast zijn er nog verschillende specifieke soorten onderhoud, waaronder het snoeien van grote bomen, het afzetten van bosplantsoen enz. Dan rest er nog het regulier onderhoud. Dit omvat regelmatig terugkerend onderhoud, zoals het onkruidvrij houden van borders, het maaien van gazon of het knippen van hagen.